Contact Inschrijven

Tarieven

Kosten en begroting

Tandartsentarieven worden door de overheid (NZa – Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgesteld. Alle tandartspraktijken van Nederland zijn verplicht zich aan deze tarieven te houden. Op de website http://www.allesoverhetgebit.nl vindt u uitgebreide informatie over de verschillende verrichtingen met tarieven.

Als patiënt wilt u graag van te voren weten waar u aan toe bent. Bij behandelingen boven de 250 euro maken wij standaard een begroting voor u. Echter ook voor kleinere bedragen mag u altijd een begroting vragen zodat u vooraf een goed beeld heeft van de kosten.

Wij kunnen in veel gevallen ook berekenen welk bedrag van de behandeling uw zorgverzekeraar vergoedt. Zo weet u vooraf wat u verzekering dekt en welk deel u eventueel zelf moet bijbetalen.

Tarieven materiaal-en techniekkosten

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat tandartsen op hun website patiënten inzicht moeten geven in de techniekkosten. Deze kosten worden, conform de richtlijnen van de NZa, zonder toeslag aan je doorberekend.

Wij werken samen met laboratoria en tandtechnici in wie wij vertrouwen hebben en met wie we een goede samenwerking hebben. Om je inzicht te geven in de materiaal-en techniekkosten, hebben wij een overzicht samengesteld.

Betalingen en betalingsverzuim

  • Uw behandeling wordt eerst gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Het restant dat niet gedekt wordt (eigen bijdrage) wordt aan u gefactureerd. U ontvangt de factuur op het e-mail dat in de praktijk bekend is. 
  • Facturen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. Bij onvolledige betaling of wanbetaling geven wij de vordering uit handen en dit kan ertoe leiden dat uw dossier op inactief wordt gezet. 

 

Tandarts voor Orthodontie Joris Jessen bestudeerd gebitsfoto's